Skatt

Skatterådgivning

Skatteregler är ofta krångliga och förändras, de är krångligt formulerade och svåra att koppla till det egna företaget. Frågan är hur du som entreprenör ska tänka kring skattefrågor? Vi anpassar vår rådgivning för varje enskilt fall. Oavsett hur dina utmaningar ser ut kan vi hjälpa dig med skatteplanering och övriga skattefrågor. Att ha en skicklig skatterådgivare innebär trygghet för dig som ägare, ditt bolag och din familj. Vi satsar på kontinuitet och långsiktighet i våra kundrelationer vilket medför att vi är en betydelsefull rådgivare för dig som kund.

Vi kan hjälpa dig med: 

  • Företagsbeskattning 
  • Identifiering av skatterisker vid företagsförvärv
  • Skatt för ägaren
  • Fastigheter 
  • Omstrukturering
  • Koncernbeskattningsfrågor 
  • Hantering av underskott 
  • Ägarskifte  

Val av företagsform

Det är mycket att tänka på när man ska välja företagsform. Det vanligaste bytet av företagsform är när en enskild firma ska utvecklas och bli ett handelsbolag eller aktiebolag. Vi kan hjälpa dig välja den företagsform som passar bäst för ditt företag och verksamhet och se till att bytet sker utan att du drabbas av oönskade skatteeffekter.

Moms (Mervärdesskatt)

När det gäller momspliktig omsättning av varor och tjänster inom Sverige så tillkommer mervärdeskatt (moms), det gäller även inköp från andra EU-länder och import. Vem som ska betala momsen och i vilket land ska beskattningen ske kan bli en komplicerad fråga om det finns företag i flera länder. Om momsen betalas in i fel land kan ditt företag drabbas av dubbelbeskattning.

Vår skatterådgivare kan hjälpa dig med momshantering inom Sverige och andra länder.