Revision

Revision är en bra form av kvalitetssäkring som ger dig som företagare trygghet och förtroende bland dina intressenter så som kunder, banker, leverantörer, myndigheter och andra samarbetspartner. Genom vår långa erfarenhet inom revision har vi kompetens som krävs för att kunna erbjuda revisionstjänster till små, medelstora och stora företag.

Inte endast revisionsberättelse

Revisorns arbete innefattar mer än att bara granska siffror. En noggrant genomförd revision ger möjlighet att identifiera åtgärder som bidrar till en värdeskapande företagsutveckling. Genom riskanalyser sätter vi oss in i din verksamhet för att revidera rätt saker på ett effektivt och bra sätt. Vårt mål är att leverera goda råd till dig som kund vad gäller skatter, interna rutiner och riskhantering så att ditt företag ska kunna växa och utvecklas.

Vi är också ett bollplank i utvecklingen av ditt företag.