Redovisning & lön

Vi är en modern redovisningsbyrå med lång erfarenhet, bred expertis samt rätt kunskap och verktyg. Vi hjälper företag från alla branscher med allt inom redovisning, beskattning och löneadministration. Som kund hos oss får du en egen, personlig redovisningskonsult som är väl insatt i aktuella regelverk och ger god service med hög kvalitet.

Vi följer svensk standard för redovisningstjänster, Reko i alla våra redovisningsuppdrag.

Vi hjälper dig med bland annat:

 • Löpande bokföring – Vi tar hand om hela eller delar av din bokföring.
 • Kundfakturor – kundfakturor med löpande avstämningar och kravhantering.
 • Leverantörsreskontra – Leverantörsfakturor med utbetalningstjänster.
 • Löneadministration – med frånvarohantering, reseräkning och utlägg samt filöverföring & utbetalningstjänster.
 • Skattedeklarationer – moms- och arbetsgivardeklarationer samt periodiska sammanställningar.
 • Kontrolluppgifter – KU10, K10, K4 mm.
 • Projektredovisning – För företag som har flera projekt.
 • Redovisning per enhet – För företag som har flera kostnadsställen.
 • Periodsbokslut – månads, kvartals- eller halvårsbokslut med samtliga rapporter som du måste ha.
 • Årsbokslut & årsredovisning – med eller utan auktoriserad revisor.
 • Koncernredovisning – för dig som driver flera bolag inom en koncern.
 • Inkomstdeklaration – bolag, förening eller privat.
 • Budgetering – resultatbudget, likviditetsbudget samt finansieringsplan.