Affärsjuridik & Inkasso

Genom vår breda erfarenhet och stor kunskap, hjälper vi dig med det mesta som berör affärsjuridik.

 • Bolagsbildning
 • Ändring bolagsverket 
 • Inkråmsaffärer
 • Aktieägaravtal 
 • Emission
 • Fusion
 • Likvidation 
 • Tvistemål i tingsrätt 
 • Hyresfrågor i hyresnämnd 
 • Bodelningsfrågor
 • Inkassohantering 
 • Övriga juridiska frågor

Inte endast revisionsberättelse

Revisorns arbete innefattar mer än att bara granska siffror. En noggrant genomförd revision ger möjlighet att identifiera åtgärder som bidrar till en värdeskapande företagsutveckling. Genom riskanalyser sätter vi oss in i din verksamhet för att revidera rätt saker på ett effektivt och bra sätt. Vårt mål är att leverera goda råd till dig som kund vad gäller skatter, interna rutiner och riskhantering så att ditt företag ska kunna växa och utvecklas.

Vi är också ett bollplank i utvecklingen av ditt företag.